ZEPANEX, spol. s.r.o.

IČO: 47343214

DIČ: 2023823802

IČ DPH: SK2023823802

Č.ú.: 2921898379/1100    IBAN: SK3511000000002921898379

email: info@zepanex.sk

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28573/R - Okresný súd v Trenčíne